UMMU ANAS

Jalan-jalan yang kulalui...

BERAKHLAK DGN AL-QURAN


Sewajarnya setiap muslim mukmin melengkapkan dirinya dengan akhlak al-Quran.

1. Menunaikan dan menepati janji

“Hendaklah kamu menepati janji, sesungguhnya manusia itu akan dipertanggungjawabkan (diperiksa) tentang janjinya.” (QS Al-Isra’: 34)

2. Tidak bercakap atau memperkatakan sesuatu yang tidak jelas diketahui

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati dipertanggungjawabkan (diperiksa).” (QS Al-Isra’: 36)

3. Tidak berlaku sombong dan takbur

”Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, kerana kamu tidak akan sekali-kali dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.” (QS Al-Isra’:37)

4. Tidak berlaku boros, membazir, tamak dan bakhil (kedekut)

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu menghulurkannya, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.” (QS Al-Isra’: 29)

5. Berlaku adil dalam semua keadaan dan terhadap semua orang walaupun kepada musuh dan orang kafir

“Dan apabila kamu berkata, hendaklah kamu berlaku adil meskipun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (QS Al-An’am: 152)

6. Bantu-membantu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa

“Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah.” (QS AI-Maidah: 2)

7. Menghindari dari melakukan kezaliman dan pendustaan

Kezaliman yang sangat keji ialah melanggar peraturan Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah.

“Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat suatu kedustaan terhadap Allah, atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan.” (QS Al-An’am: 21)

8. Bersabar dalam semua keadaan

Bersabar dalam melakukan ketaatan, bersabar dalam meninggalkan maksiat dan bersabar dalam menghadapi takdir Allah. Dengan bersabar setiap diri muslim akan menjadi baik dan berbuat kebaikan juga mengajak orang lain kepada kebaikan.

“Hai orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.”

(QS Ali-Imran: 200)


0 ulasan: