UMMU ANAS

Jalan-jalan yang kulalui...

SEMPURNAKAN AKHLAK

Pemuda-Pemudi Islam harapan!

Kalian harapan watan, selaku pewaris yang mencontohi setiap langkah anbia. Berilah perhatian serius kepada usaha memperelok akhlak. Justeru diri kalian menjadi contoh dalam usaha mengajak remaja lain kepada kebenaran.

Rasulullah SAW ada bersabda yang bermaksud, “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia.”

Sayidatina Aisyah r.a. apabila ditanya bagaimana tentang akhlak Rasulullah SAW, beliau menjawab: “Akhlak Rasulullah adalah al-quran.”

Sehubungan dengan itu juga, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang bermaksud, “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”

Membangun Akhlak Al-Quran

Dalam catatan sejarah Islam, Rasulullah SAW dan para sahabatnya biasa disebut sebagai “al-quran yang berjalan.” Ini bermaksud daripada peribadi baginda dan para sahabatnya terserlah pengaruh dan kesan didikan al-quran. Rasulullah SAW dengan bimbingan wahyu Allah melalui mukjizat al-quran telah berjaya membentuk satu generasi yang bersih hati dan pemikirannya. Juga murni pegangan dan perjalanan hidupnya di atas landasan Ilahi dan bebas dari sebarang unsur yang menyimpang. Semuanya tertumpu kepada panduan al-quran dan hadis. Di situlah sumber kekuatan yang telah menghasilkan sejarah gemilang untuk seluruh umat.

Generasi tersebut yang diberi jolokan “generasi al-quran yang unik” berjaya memiliki akhlak unggul kerana mereka mengambil al-quran sebagai rujukan dengan sepenuh hati. Ikhlas menerima perintah Allah yang terkandung di dalam al-quran dan bersungguh-sungguh menzahirkannya dalam amal perbuatan. Juga benar-benar meyakini al-quran sebagai pemisah di antara hak dan batil.

Anak-anakku,

Dalam usaha kita mencontohi akhlak dan budi pekerti Rasulullah SAW, sewajarnya kita mengambil didikan al-quran sepertimana yang dilakukan oleh barisan sahabat baginda yang mengamalkan dasar “belajar untuk melaksanakan terus” bukan sekadar “belajar untuk mengetahui” sahaja.

Semoga dengan itu secara beransur-ansur kita mampu melatih diri untuk menerapkan akhlak mulia yang telah Rasulullah SAW laksanakan:

  • Jujur – berlaku benar dalam perbuatan dan tidak berdusta dalam perkataan. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya kejujuran itu akan menghantar kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan menghantar ke syurga. Dan seseorang sentiasa berkata benar dan jujur hingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar dan jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan, yang akhirnya akan menghantar ke dalam neraka. Dan seseorang sentiasa berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR Bukhari dan Muslim)
  • Malu – yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW ialah malu dalam melakukan sebarang bentuk keburukan. Di samping itu merasai Allah sentiasa memerhati dan mengetahui setiap perlakuan hamba-hamba-Nya. Apabila perasaan malu berada dalam sesuatu hal dan keadaan, ianya akan menambah baik semuanya.
  • Dermawan – berinfaq dan bersedekah di jalan Allah dengan hati yang ikhlas, Allah hitung sebagai pinjaman yang akan dibayar dengan ganjaran berlipat kali ganda. Sepertimana maksud firman Allah, “Siapakah yang mahu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS Al-Hadid: 11)
  • Adil dan Saksama – berlaku adil dalam semua keadaan dan terhadap semua manusia, merangkumi kawan dan lawan maupun orang-orang kafir. Ini bertepatan maksud firman Allah, “Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil meskipun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (QS Al-An’am:152)
  • Menepati Janji – “Hendaklah kamu menepati janji, sesungguhnya manusia itu akan dipertanggungjawabkan tentang janjinya.” (QS Al-Isra’: 34)
  • Sabar – bersabar dalam melakukan ketaatan, bersabar meninggalkan maksiat dan bersabar menghadapi takdir Allah. Dengan bersabar, seseorang akan menjadi orang yang baik dan sentiasa berbuat baik.
  • Saling Bantu-Membantu – dalam melakukan kebaikan dan taqwa. Sepertimana maksud firman Allah, “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah.”
  • Bersifat Kasih-Sayang – Sabda Rasulullah SAW, “Perupamaan orang-orang yang beriman dalam berkasih sayang dan tolong-menolong adalah laksana satu tubuh. Apabila menderita salah satu anggota tubuh, maka seluruh tubuhnya turut berjaga dan merasakan sakitnya.”
  • Kuat dan Tabah – Mukmin yang kuat adalah lebih Allah sukai daripada mukmin yang lemah. Sedapatnya mesti sentiasa berusaha memperoleh kebaikan dan elakkan dari merasa lemah. Jangan menjadi “pak turut”, hanya mengikuti kebanyakan manusia. Sekiranya manusia lain dalam kebaikan, hendaklah dicontohi. Namun sekiranya wujud suasana kejahatan, hendaklah menjauhi kejahatan yang berlaku.

Perlu juga diketahui, sistem akhlak Islam bersifat syumul (menyeluruh) dan lengkap. Ini bermaksud akhlak Islam itu luas merangkumi tabiat individu, masyarakat dan negara. Setiap Muslim diwajibkan mematuhi dan memelihara akhlak Islam kerana ianya tertakluk kepada larangan dan perintah. Setiap pelanggaran terhadap perintah Allah diancam dengan seksa dan azab. Manakala bagi yang mematuhi sistem akhlak Islam akan beroleh ganjaran dan pahala. Semua ini untuk menjamin kesejahteraan hidup insan, kerana Islam juga bersifat universal.

0 ulasan: